Семинарията въвежда дистанционно обучение

Уважаеми учители, родители и ученици,

Във връзка с обявеното извънредно положение в България, от 16.03.2020 до 27.03.2020 г. се въвежда дистанционно обучение,

което ще се провежда съгласно седмичното разписание за II-ри учебен срок. Началото на първи учебен час е 8.15 ч.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ II-РИ СРОК 2019 - 2020

Към родителите

© 2018 seminaria.bg