Прием 2021/2022 г.

За учебната 2021/2022 год. в Пловдивска духовна семинария “Св. св. Кирил и Методий” ще се приемат за редовен курс на обучение ученици, завършили основно образование с примерно поведение и добър успех.

Повече информация на Прием

https://youtu.be/wcthZsvUe5I

© 2018 seminaria.bg