Отличникът на Семинарията носи Благодатния огън в Пловдивска епархия

Иван Тодоров Щътов, абитуриент в Пловдивска духовна семинария „Свети свети Кирил и Методий“, ще донесе Благодатния огън за Пловдивска епархия. Той е избран сред съучениците си за отличните резултати, които е показал през петгодишния си курс на обучение в духовното училище.

Отличник на Семинарията ще донесе Благодатния огън

Иван Тодоров Щътов, абитуриент в Пловдивска духовна семинария „Свети свети Кирил и Методий“, ще донесе Благодатния огън за Пловдивска епархия. Да държи в ръцете си светинята и да я раздаде на хората на Великден е награда за зрелостника. Той е избран измежду съучениците си за отличните резултати, които е показал през  петгодишния си курс на обучение в духовното училище.

Семинарията обяви прием на ученици за учебната 2018/19 г.

За учебната 2018/2019 г. в "Пловдивска духовна семинария Св. св. Кирил и Методий“ ще се приемат за редовен петгодишен курс на обучение момчета, завършили основно образование.

Документи за кандидатстване:

Тържествено бе осветен новият храм на ПДА и ПДС „Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив

На 24 февруари, Тодорова събота, тържествено бе осветен новият храм на Православна духовна академия и Пловдивска духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив.

© 2018 seminaria.bg