Пловдивската духовна семинария е сред малкото училища в страната, в което учениците получават не само научна, но в изключителна степен и нравствена подготовка. Духовните дисциплини развиват дълбочина на мисълта и в същото време стимулират учениците да проявяват толерантност, щедрост, взаимопомощ. Установеният ред в училището създава трайни навици на дисциплина, самостоятелност и отговорност.

© 2018 seminaria.bg