Учениците могат да се включат в извънкласни дейности, които Семинарията предлага:

  • Хоров състав за изпълнение на източноцърковни песнопения
  • Инструментално-музикален състав за изпълнение на народна музика
  • Участия в спортни състезания
  • Участия в общоцърковни и обществени мероприятия
  • Екскурзии
© 2018 seminaria.bg