ПЕТРАНА ЙОВЧЕВА ТОТЕВА Родена на 24 юли 1939 г. в Пловдив

Област на научната квалификация: класически езици и християнско изкуство – главно икони и стенописи. Специализация в Париж през 1976 г.
Комисар на международни изложби на икони: Мексико – 1978 г.; Амстердам, Холандия – 1986 г.; Никозия, Кипър – 1991г.
 
Магистратура: Софийски държавен университет „Климент Охридски“ – Класическа филология с профил Археология

Професионален опит: Преподавател по старогръцки и латински езици в ПУ „Паисий Хилендарски“ и Пловдивска духовна семинария.
 Завеждащ отдел Икони в Държавна Художествена Галерия – Пловдив; Автор на първоначалната постоянна експозиция Икони на ул. Съборна в Пловдив, Стария град
1976 – 1996 – Член на Националния комитет на ИКОМ при ЮНЕСКО
1974 до момента – Член на Съюза на Учените в България
1972 – 2014 – Хоноруван преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“ в Филологически факултет и в Философско-исторически факултет

Публикации:

Монографии: Икони от Пловдивския край, П. Тотева, гр. София, 1975 г. ДИ „Наука и изкуство“,
За одринските майстори-зографи и тяхната изява в Пловдив, П. Тотева – в Сборник Българско възрожденско изобразително и приложно изкуство, БАН, гр. София, 1985, стр. 90 – 98
24 икони от Южна България, П. Тотева, Св. Москова, гр. София, 1987г., изд.„Български художник“

Статии: П. Тотева, Нови мнения за Панагюрското златно съкровище, Годишник на пловдивския национален археологически музей, кн. 7, 1971 г. – стр. 159 – 167
П. Тотева, За параклиса „Въведение Богородично“ в Пловдив – нови данни, Списание Музеи и паметници на културата, кн.2, 1973 г. – стр. 15 – 19
П. Тотева, Манастирът „Св Кирик“. Някои аспекти и проблеми в културната му история, Известия на музеите от Южна България, 1990 г. – т. 16 , стр. 291 – 306
П. Тотева, Неизвестни творби на одрински майстори, иконописци в Пловдив ( в Арменската църква „ Сурп Кеворк“) ИМЮБ, т. 18, 1991 г. – стр. 249 – 260
П. Тотева, Загадките на „Вехтата църква“ , сп. Тракия, кн. 3, 1986 г. – стр. 103 – 107
Н. Овчаров, П. Тотева, Към въпроса за скалната средновизантийска живопис (XI – XII в. ), сп. Археология, бр. 3, 1988 г. – стр. 13 -21
П. Тотева, Иконата „Св Екатерина“ от с. Старо Железаре, XVII – XVIII в. – рядък пример на религиозен синкретизъм, Сборник Криптохристиянство и религиозен синкретизъм на Балканите, София 2002 г. , стр. 123 - 126
П. Тотева, 2 статии в Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, том 1, стр. 193-194 - Горноводенски манастир, стр. 495 -496 - Кукленски манастир „Св. Козма и Дамян“
П. Тотева, За одринските майстори зографи. Новооткрити творби., Сборник Мисъл, слово и текст, т. 1 - експериментален, изд. ПУ "Паисий Хилендарски", ФИФ, Катедра Теология, Пловдив 2016

Съавтор на пътеводител „Пловдив - културно-историческо наследство“ гр. София, 1984 г., стр. 42-50 - Държавна Художествена Галерия и филиали
Съавтор на албум „Художествена галерия - Пловдив“, София 1983 г.
Автор на каталозите за изложбите с български икони в Мексико 1978 г., в Амстердам, Холандия 1986 г. и в Никозия, Кипър, 1991 г.
Множество публикации за културни събития и по въпроси, касаещи художественото наследство на Пловдив и района му в пресата - главно вестник „Отечествен глас“, вестник „Светоглед“, издаван от Пловдивската духовна семинария.
Изяви в радиото и телевизията: Сценарист на два документални филма 30 мин. - на Пловдивската национална телевизия - „Старите икони“ с редактор Нери Терзиева, получил награда на националния преглед на документалните филми в град Сандански 1978 и филма „Горноводенски манастир „Св. Кирик и Юлита“ - 1988 - с редактор Пепа Славчева и на филм за иконното ни наследство и реставрацията му на Телевизионния център при ДНА - Пловдив


 

 

 

© 2018 seminaria.bg